Μεγάλο έργο-σταθμός της ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟN στο εξωτερικό

Με την επέκταση της εξαγωγικής δραστηριότητας στην αγορά της Αφρικής, η ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟΝ συμμετείχε στην διεθνή έκθεση LIBYA BUILD για 2 συνεχόμενες χρονιές (2010 & 2012). Έτσι ήρθαν και οι πρώτες συνεργασίες.

Το τελευταίο μεγάλο έργο της ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟΝ, ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα σκυροδέματος παραγωγικής ικανότητας 100 m3/h, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στη Λιβύη και συγκεκριμένα στην Τρίπολη, πρωτεύουσα της Λιβύης και είναι ιδιοκτησία της εταιρείας LIBMIX.

Η ανέγερσή του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012, ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2013. 

Μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί πάνω από 50.000 m3 έτοιμου σκυροδέματος για μεγάλα έργα στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης και η λειτουργία του συνεχίζεται απρόσκοπτα. Τελευταία η εταιρεία έχει αναλάβει την σκυροδέτηση του νέου μεγάλου λιμανιού της Τρίπολης στη Λιβύη.

Σύντομη περιγραφή του έργου:

  • Αποθήκες αδρανών υλικών 4 διαμερισμάτων, συνολικής χωρητικότητας 250 m3.
  • Κεντρική ταινία τροφοδοσίας, πλάτους 1000 m, μήκους 24 m προς τον πύργο ανάμιξης.
  • Πύργο παραγωγής με αναμικτήρα δυναμικότητας 3 m3/κύκλο, ζυγό τσιμέντου, ζυγό νερού & ζυγό χημικών προσθέτων.
  • Τρία (3) σιλό τσιμέντου, συνολικής χωρητικότητας 300 tn με: φίλτρα αποκονίωσης, βαλβίδες ασφάλειας και 3 κοχλίες μεταφοράς/φόρτωσης τσιμέντου.
  • Οικίσκο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού) πλήρως ελεγχόμενο από Πρόγραμμα Παραγωγής με το ειδικό λογισμικό διαχείρισης σε Η/Υ.

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες!

Αρχική Εταιρικά Νέα Μεγάλο έργο-σταθμός της ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟN στο εξωτερικό