Ισχυρή συνεργασία στην Πελοπόννησο για την ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟN

 Μεγάλη συνεργασία, με την εγκατάσταση 2 κινητών μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, πέτυχε η ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟN μέσα στο 2012. 

Συγκεκριμένα, προμήθευσε την εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΑΚΗ με δύο (2) κινητές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος, τις ERGOMOBILE 80 & ERGOBLOCK 80.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή της Αργολίδας σε πολλά τεχνικά έργα. Τελευταία συμμετοχή της στο μεγάλο τοπικό αλλά παγκοσμίου τουριστικού ενδιαφέροντος ξενοδοχείο της αλυσίδας Amanresorts, Amanzo’e (http://www.amanresorts.com/amanzoe/home.aspx). 

Το ERGOMOBILE 80 εγκαταστάθηκε και λειτουργεί συνεχώς στην περιοχή της Αργολίδας.

Σύντομη περιγραφή του έργου:

 • Πλήρης αυτοκινούμενη μονάδα (πάνω σε ρυμουλκούμενο 2αξονικό μεταλλικό πλαίσιο – σασί).
 • Ενεργειακή αυτονομία (γεννήτρια 200KVA πάνω στο σασί)
 • Αποθήκες αδρανών υλικών 4 διαμερισμάτων, συνολικής χωρητικότητας 60 m3.
 • Κεντρική ταινία τροφοδοσίας, πλάτους 650 mm, μήκους 8 m προς τον πύργο ανάμιξης.
 • Πύργο παραγωγής με αναμικτήρα δυναμικότητας 80m3/h, ζυγό τσιμέντου, ζυγό νερού & ζυγό χημικών προσθέτων.
 • Δύο (2) σιλό τσιμέντου, συνολικής χωρητικότητας 150 tn με: φίλτρα αποκονίωσης, βαλβίδες ασφάλειας και 2 κοχλίες μεταφοράς/φόρτωσης τσιμέντου.
 • Οικίσκο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού) πλήρως ελεγχόμενο από Πρόγραμμα Παραγωγής με το ειδικό λογισμικό διαχείρισης σε Η/Υ.


Το ERGOBLOCK 80 εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στην περιοχή του Κρανιδίου (Αργολίδα).

Σύντομη περιγραφή του έργου:

 • Αυτοκινούμενη μονάδα σε μεταλλικό πλαίσιο. Εύκολη μεταφορά σε πλατφόρμα.
 • Πλήρης ενεργειακή αυτονομία (γεννήτρια 200KVA)
 • Αποθήκες αδρανών υλικών 4 διαμερισμάτων, συνολικής χωρητικότητας 60 m3.
 • Κεντρική ταινία τροφοδοσίας, πλάτους 650 mm, μήκους 8 m προς τον πύργο ανάμιξης.
 • Πύργο παραγωγής με αναμικτήρα δυναμικότητας 80m3/h, ζυγό τσιμέντου, ζυγό νερού & ζυγό χημικών προσθέτων.
 • Δύο (2) σιλό τσιμέντου, συνολικής χωρητικότητας 150 tn με: φίλτρα αποκονίωσης, βαλβίδες ασφάλειας και 2 κοχλίες μεταφοράς/φόρτωσης τσιμέντου.
 • Μεταλλικό σύστημα αντιστήριξης για ράμπες φόρτωσης αποθηκών.
 • Οικίσκο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πίνακες αυτοματισμού) πλήρως ελεγχόμενο από Πρόγραμμα Παραγωγής με το ειδικό λογισμικό διαχείρισης σε Η/Υ.


Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες των 2 έργων!

Αρχική Εταιρικά Νέα Ισχυρή συνεργασία στην Πελοπόννησο για την ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟN