ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

H σωστή διαχείριση των πρώτων υλών παράγοντας άριστης ποιότητας στο τελικό αποτέλεσμα

plyntiria adranon

ΓΕΝΙΚΑ

Μονάδες διαχείρισης, καθαρισμού & ταξινόμησης αδρανών υλικών (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι σκύρα) που λαμβάνονται στη φυσική τους μορφή από το περιβάλλον.

Διαδικασία:

 • Μεταφορά με ειδικούς ταινιομεταφορείς
 • Διαχωρισμός κλασμάτων με δονητικά ή/και περιστροφικά κόσκινα
 • Καθαρισμός με νερό υπό πίεση ή σε δεξαμενές υπερχείλισης
 • Εναπόθεση, μέσω μεταφορικών ταινιών σε επιλεγμένους χώρους αποθήκευσης ανα επιθυμητή κοκκομετρία (σε κοντέινερ ή στο έδαφος – stock piles).

Η ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟN αναλαμβάνει για τον πελάτη την καταγραφή των απαιτήσεων παραγωγής καθώς και του διαθέσιμου χώρου εγκατάστασης, μελετά και σχεδιάζει την μονάδα, εξασφαλίζοντας την απόλυτη συμβατότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού με το τελικό αποτέλεσμα. 

Μεγάλη σημασία δίνεται πάντα:

 • Στον συμπαγή & εργονομικό σχεδιασμό
 • Στη λειτουργική απλότητα και το ελάχιστο κόστος υποδομών
 • Στην χαμηλή περιβαλλοντική όχληση και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
 • Στην ποιότητα κατασκευής με πιστοποιημένα υλικά που αντέχουν στον χρόνο
 • Στο χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 • ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ/ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
 • ΧΟΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΓΡΙΛΙΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ
 • ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ
 • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ
 • ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ
 • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΡΟΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΜΜΟΥ (ΜΟΝΗ ή ΔΙΠΛΗ)
 • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Περισσότερα, στο συνημμένο τεχνικό φυλλάδιο. (pdf)

Αρχική Προϊόντα Πλυντήρια Αδρανών