ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Σχεδιασμός μονάδων & προμήθεια μηχανημάτων με εστίαση στην παραγωγικότητα & στην αντοχή στο χρόνο

mixanimata latomeiou

ΓΕΝΙΚΑ

Μονάδες θραύσης (επί εδάφους ή πλήρως κινητές) & κοκκομετρικής ταξινόμησης (κόσκινα) αδρανών υλικών (ογκόλιθοι λατομικής εξόρυξης, σκύρα, γαρμπίλι, χαλίκι, άμμος) που λαμβάνονται στη φυσική τους μορφή σε λατομεία.

Διαδικασία:

  • Μεταφορά με ειδικούς ταινιομεταφορείς
  • Παραλαβή σε χοάνες τροφοδοσίας
  • Προδιαλογή μεγέθους μονάδας διαχείρισης
  • Διαχωρισμός κλασμάτων φυσικής μορφής με δονητικά ή/και περιστροφικά κόσκινα
  • Θραύση σε σπαστήρες (σιαγώνες, impact, κώνους)
  • Διαχωρισμός κλασμάτων θραύσης σε δονητικά κόσκινα
  • Περαιτέρω θραύση για παραγωγή μικρότερης κοκκομετρίας (αμμοτριβεία)
  • Εναπόθεση, μέσω μεταφορικών ταινιών σε επιλεγμένους χώρους αποθήκευσης ανα επιθυμητή κοκκομετρία (σε κοντέινερ ή στο έδαφος – stock piles).

Οι κινητές μονάδες θραύσης-διαλογής που προσφέρει η ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟN, αποτελούν μια πολύ καλή λύση για μεταφορά των μονάδων δίπλα στο έργο, μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά κόστη. Η απαιτούμενη ισχύς παρέχεται είτε από το τοπικό δίκτυο είτε από γεννήτρια ή Η/Ζ. Προσφέρονται όμως και πλήρως αυτόνομες μονάδες με κινητήρες diesel, ρυμουλκούμενες ή σε ερπύστριες.

Ο αναλυτικός σχεδιασμός των μονάδων με απόλυτη προσήλωση στο ποιοτικό τελικό αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει την ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟN. Καταγράφουμε τις απαιτήσεις του πελάτη, μελετάμε και σχεδιάζουμε, διασφαλίζοντας την οικονομία στην κατανάλωση ενεργειακών πόρων, την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση και προσφέρουμε αξιόπιστο ποιοτικό & πιστοποιημένο εξοπλισμό μεγάλης αντοχής στο χρόνο.

Περισσότερα χαρακτηριστικά & παραδείγματα, στο συνημμένο τεχνικό φυλλάδιο. (pdf)

Αρχική Προϊόντα Μηχανήματα Λατομείου