Επικοινωνία

Αδμήτου 27 Εύοσμος 56224 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα +30 2310 755 318 info@stefasergon.gr
a

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ο αναμικτήρας βίαιης ανάμιξης με δίδυμους άξονες εξασφαλίζει την παραγωγή ομοιόμορφα αναμιγμένου σκυροδέματος, και μπορεί να παρασκευαστεί σκυρόδεμα υψηλών απαιτήσεων για ιδιαιτέρες εφαρμογές. Ο θάλαμος ανάμιξης προστατεύεται από θωράκιση μεγάλης αντοχής που μπορεί να αντικατασταθεί όταν φθαρεί, όπως και τα πτερύγια και τα μπράτσα ανάμιξης τα οποία είναι βιδωμένα πάνω στους άξονες. Η Εκκένωση του σκυροδέματος γίνεται από πόρτα υδραυλικά κινούμενη από αντλία πίεσης λαδιού. Το υδραυλικό κύκλωμα παρέχει την δυνατότητα χειροκίνητης εκκένωσης του σκυροδέματος σε περίπτωση που διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η χοάνη εκκένωσης είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα πάχους 5mm και φέρει δονητή 200kgf, στις 3.000min-1, 260Watt, για την εκκένωση του σκυροδέματος. Ο αναμίκτης φέρει κυκλικά στο εσωτερικό του σωλήνα που αδειάζει το νερό.