Επικοινωνία

Αδμήτου 27 Εύοσμος 56224 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα +30 2310 755 318 info@stefasergon.gr
a

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

CONTAINER-ΧΟΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Η μεταφορική ταινία, είναι ένα μηχάνημα που σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε για την μετακίνηση στερεών υλικών μη συσκευασμένων.

Σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε για να λειτουργήσει σε συνδυασμό με άλλα μηχανήματα, αποτελώντας μέρος συγκροτήματος.

Αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, από κοιλοδοκό  πάχους 4 mm.

Ο παραπάνω σκελετός φέρει καθ’ όλο το μήκος του, ανά 1m, τους σταθμούς των ράουλων.

Οι σταθμοί των ράουλων και κατ’ επέκταση οι σειρές των ράουλων, είναι πυκνότερες στο σημείο υποδοχής του μεταφερομένου προϊόντος.

Ανάλογα με το πλάτος της ταινίας και το φορτίο που προορίζεται να μεταφέρει, τα ράουλα μπορούν να τοποθετηθούν σε δυάδες ή τριάδες, επάνω στους σταθμούς.

Επάνω σ’ αυτά τα ράουλα κινείται ο τάπητας, ο οποίος λειτουργεί ως υπόβαθρο και ως επίπεδο έλξης για το μεταφερόμενο υλικό.

Ο τάπητας καλύπτει όλο το μήκος της ταινίας και από τις δύο πλευρές, ενώ στα δύο άκρα της ταινίας περιτυλίγεται σε δύο τύμπανα :

  1. το κινητήριο τύμπανο που συνδέεται με τον κινητήρα, με επένδυση από ειδικό αντιολισθηρό λάστιχο για την καλύτερη πρόσφυση, και
  2. το τύμπανο επιστροφής ή τρελό τύμπανο.

Στα άκρα, κοντά στα τύμπανα, στην επάνω πλευρά προς το κινητήριο τύμπανο και στην κάτω πλευρά προς το τύμπανο επιστροφής, τοποθετούνται καθέτως τα ράουλα οδηγοί, που βοηθούν επιπροσθέτως στην ευθύγραμμη κίνηση του τάπητα.

Στην πλευρά του κινητηρίου τυμπάνου, τοποθετείται εξωτερικά ειδική ξύστρα για τον καθαρισμό του ελαστικού τάπητα.

Στην πλευρά του τρελού  τυμπάνου,  τοποθετείται εσωτερικά τριγωνική ξύστρα για τον καθαρισμό της εσωτερικής πλευράς του ελαστικού τάπητα.

Τα τύμπανα τοποθετούνται επάνω σε ειδικές βάσεις με επιμήκη ανοίγματα και ντίζες ρύθμισης, που λειτουργούν ως ρεγουλατόροι τάνυσης του ελαστικού τάπητα της ταινίας.

 

Κατά μήκος της ταινίας, από την πλευρά που βρίσκεται ο κινητήρας, τοποθετείται αντιολισθηρός διάδρομος επίσκεψης, με σχετική σκάλα και κάγκελα, για την εύκολη πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης και ελέγχου.

Το επάνω μέρος της ταινίας, καλύπτεται με ειδικά μεταλλικά σκέπαστρα, για την αποφυγή απώλειας προϊόντος και ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου.

Αν ζητηθεί, τοποθετούνται σκέπαστρα και στο κάτω μέρος, σε όλο το μήκος της ταινίας προς αποφυγή απώλειας προϊόντος και ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου.

Στο κάτω μέρος της ταινίας και σε ύψος μέχρι πρόσβασης ανθρώπου, τοποθετούνται προστατευτικά πλέγματα, για την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ασφαλείας. Προστατευτικά σκέπαστρα τοποθετούνται επίσης και στα δύο τύμπανα

Στην πλευρά τροφοδοσίας υλικού και πάνω από το τρελό τύμπανο, υπάρχει ειδική χοάνη με λάστιχο στο κάτω της μέρος, που οδηγεί το μεταφερόμενο υλικό στην ταινία, χωρίς απώλειες.

Προς την πλευρά εκφόρτωσης, υπάρχει προστατευτικό κάλυμμα, ειδικά διαμορφωμένο, για την  προστασία του χειριστή και για την ασφαλή καθοδηγούμενη εκφόρτωση των μεταφερομένων υλικών.

Οι μεταφορικές ταινίες εδράζονται σε ειδικά κατασκευασμένους μεταλλικούς πυλώνες, εφοδιασμένους με ντίζες ρύθμισης .

Για την μεταφορά, οι ταινίες μεγάλου μήκους, μοντάρονται σε εξάμετρα κομμάτια.

Η συναρμολόγηση των τμημάτων γίνεται στο έδαφος, από ειδικευμένο προσωπικό, εφοδιασμένο με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Πατήστε εδώ για λήψη του pdf