Επικοινωνία

Αδμήτου 27 Εύοσμος 56224 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα +30 2310 755 318 info@stefasergon.gr
a

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ

ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ- ΡΟΤΟΡΕΣ- ΣΦΥΡΙΑ- ΚΩΝΟΙ- ΣΙΑΓΩΝΟΦΟΡΟΙ- ROLLER MILL

Σχεδιασμός μονάδων & προμήθεια μηχανημάτων με εστίαση
στην παραγωγικότητα & στην αντοχή στο χρόνο

Η έξυπνη διαχείριση των χρόνων, μέσω λογισμικού που αναπτύσσεται βάσει αυστηρών προδιαγραφών, αυξάνει ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητα της μονάδας σε σχέση με τη θεωρητική της απόδοση.

Μονάδες θραύσης (επί εδάφους ή πλήρως κινητές) & κοκκομετρικής ταξινόμησης (κόσκινα) αδρανών υλικών (ογκόλιθοι λατομικής εξόρυξης, σκύρα, γαρμπίλι, χαλίκι, άμμος) που λαμβάνονται στη φυσική τους μορφή σε λατομεία.

Διαδικασία:

 • Μεταφορά με ειδικούς ταινιομεταφορείς
 • Παραλαβή σε χοάνες τροφοδοσίας
 • Προδιαλογή μεγέθους μονάδας διαχείρισης
 • Διαχωρισμός κλασμάτων φυσικής μορφής με δονητικά ή/και περιστροφικά κόσκινα
 • Θραύση σε σπαστήρες (σιαγώνες, impact, κώνους)
 • Διαχωρισμός κλασμάτων θραύσης σε δονητικά κόσκινα
 • Περαιτέρω θραύση για παραγωγή μικρότερης κοκκομετρίας (αμμοτριβεία)
 • Εναπόθεση, μέσω μεταφορικών ταινιών σε επιλεγμένους χώρους αποθήκευσης ανα επιθυμητή κοκκομετρία (σε κοντέινερ ή στο έδαφος – stock piles).

Οι κινητές μονάδες θραύσης-διαλογής που προσφέρει η ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟN, αποτελούν μια πολύ καλή λύση για μεταφορά των μονάδων δίπλα στο έργο, μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά κόστη. Η απαιτούμενη ισχύς παρέχεται είτε από το τοπικό δίκτυο είτε από γεννήτρια ή Η/Ζ. Προσφέρονται όμως και πλήρως αυτόνομες μονάδες με κινητήρες diesel, ρυμουλκούμενες ή σε ερπύστριες.

Ο αναλυτικός σχεδιασμός των μονάδων με απόλυτη προσήλωση στο ποιοτικό τελικό αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει την ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟN. Καταγράφουμε τις απαιτήσεις του πελάτη, μελετάμε και σχεδιάζουμε, διασφαλίζοντας την οικονομία στην κατανάλωση ενεργειακών πόρων, την ελάχιστη περιβαλλοντική  επιβάρυνση και προσφέρουμε αξιόπιστο ποιοτικό & πιστοποιημένο εξοπλισμό μεγάλης αντοχής στο χρόνο.  

Περισσότερα χαρακτηριστικά & παραδείγματα,

στο συνημμένο τεχνικό φυλλάδιο. (pdf)

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΜΜΟΥ)

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ-ΡΟΔΕΣ-ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΙ ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ

Η σωστή διαχείριση των πρώτων υλών παράγοντας άριστης ποιότητας στο τελικό αποτέλεσμα.
Μονάδες διαχείρισης, καθαρισμού & ταξινόμησης αδρανών υλικών (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι σκύρα) που λαμβάνονται στη φυσική τους μορφή από το περιβάλλον.

Διαδικασία:

 • Μεταφορά με ειδικούς ταινιομεταφορείς
 • Διαχωρισμός κλασμάτων με δονητικά ή/και περιστροφικά κόσκινα
 • Καθαρισμός με νερό υπό πίεση ή σε δεξαμενές υπερχείλισης
 • Εναπόθεση, μέσω μεταφορικών ταινιών σε επιλεγμένους χώρους αποθήκευσης ανα επιθυμητή κοκκομετρία (σε κοντέινερ ή στο έδαφος – stock piles).

Η ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟΝ αναλαμβάνει για τον πελάτη την καταγραφή των απαιτήσεων παραγωγής καθώς και του διαθέσιμου χώρου εγκατάστασης, μελετά και σχεδιάζει την μονάδα, εξασφαλίζοντας την απόλυτη συμβατότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού με το τελικό αποτέλεσμα.

 

Μεγάλη σημασία δίνεται πάντα:

 • Στον συμπαγή & εργονομικό σχεδιασμό
 • Στη λειτουργική απλότητα και το ελάχιστο κόστος υποδομών
 • Στην χαμηλή περιβαλλοντική όχληση και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
 • Στην ποιότητα κατασκευής με πιστοποιημένα υλικά που αντέχουν στον χρόνο
 • Στο χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ:      από 20 έως και 60 m3/h

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ/ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
 • ΧΟΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΓΡΙΛΙΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ
 • ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ
 • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ
 • ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ
 • ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΡΟΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΜΜΟΥ (ΜΟΝΗ ή ΔΙΠΛΗ)
 • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Περισσότερα, στο συνημμένο τεχνικό φυλλάδιο. (pdf)