Contact

Admitou 27, Evosmos 56224, Thessaloniki +30 2310 755 318 info@stefasergon.gr
a

Privacy Policy

Who we are

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://stefasergon.gr.

1) INTRODUCTION

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας https://stefasergon.gr. (εφεξής «Ιστοσελίδα»).

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που συλλέγονται από την https://stefasergon.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών από την https://stefasergon.gr. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στην χρήση της Ιστοσελίδας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της https://stefasergon.gr.

2) VISITING THE WEBSITE

2a) Use of Contact Form

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, αριθμός τηλεφώνου κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την φόρμα επικοινωνίας της Ιστοσελίδας προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Η https://stefasergon.gr. έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης στη Φόρμα Επικοινωνίας είναι στοιχεία ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά ενός ατόμου όπως το όνομα, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το κινητό τηλέφωνο. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2b) Use of Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων. Τα cookies δεν μπορούν να διαβάσουν τον σκληρό σας δίσκο ή να κάνουν οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται με τη χρήση cookie διαθέσιμη σε τρίτους. Ένα cookie μπορεί να διαβαστεί μόνο από τον οργανισμό που το εγκαθιστά.

Ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας https://stefasergon.gr. αποθηκεύουν ένα cookie στον υπολογιστή σας για να παρακολουθούν τα πρότυπα επισκεψιμότητας των χρηστών. Το κάνουμε αυτό για να προσδιορίσουμε τη χρησιμότητα του ιστοτόπου μας και για να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι η δομή πλοήγησης. Δεν γνωστοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους.

Αν προτιμάτε να μην λαμβάνετε cookies κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας. Δεν χρειάζεται να έχετε ενεργοποιημένα τα cookies για να χρησιμοποιήσετε ή να περιηγηθείτε σε πολλά μέρη του ιστοτόπου μας.

2c) Interface with Third Party Websites

Μέσω της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης / χρήστης δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σαν το facebook και το twitter. Σε κάθε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο επισκέπτης / χρήστης καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Η https://stefasergon.gr. δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.

3) USE OF THE COMPANY’S SERVICES

3a) Collection of Personal Data

Αντικείμενο της παρούσας πολιτικής είναι οι πληροφορίες που η εταιρεία μας ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟΝ ΕΠΕ συλλέγει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της και μπορούν να οδηγήσουν στην έμμεση ή άμεση ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, ΑΦΜ ή σε δεδομένα θέσης.

Συλλέγουμε τα κατά περίπτωση ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Δε θα ζητήσουμε ποτέ δεδομένα που δεν απαιτούνται για να σας παρέχουμε το είδος των υπηρεσιών που ζητήσατε από εμάς.

Ενδεικτικοί σκοποί συλλογής δεδομένων:

 • Εγγραφή και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, (π.χ. απομακρυσμένη σύνδεση)
 • Επικοινωνίες ενημερωτικού και προωθητικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Περιγραφή προσφορών και ανάλυση υπηρεσιών,
 • Εκτέλεση, τιμολόγηση και αποστολή των παραγγελιών σας

Κατά τη συλλογή των δεδομένων, σας περιγράφουμε αναλυτικά το σκοπό της συλλογής τους και το εύρος της επεξεργασίας τους και ζητούμε τη ρητή συγκατάθεση σας.

3b) Data Retention, Storage and Processing
 • Εφαρμόζουμε πρότυπα και μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με τις διεθνώς ενδεδειγμένες πρακτικές για την αποτροπή υποκλοπής ή διαρροής τους, καθώς και την αδυναμία πρόσβασης και επεξεργασίας τους από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες σε περίπτωση υποκλοπής/ διαρροής τους.
 • Σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού απειλής οποιασδήποτε μορφής που σχετίζεται με τα δεδομένα σας, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε εντός 72 ωρών για τη φύση του περιστατικού, το εύρος της απειλής και για τα μέτρα που μπορείτε να λάβετε από πλευράς σας για αποτροπή εκδήλωσης ή τον περιορισμό εκδήλωσης της απειλής.
 • Πρόσβαση στα δεδομένα σας διαθέτει μόνο το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και μόνο στο επίπεδο που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας τους, στον οποίο έχετε συναινέσει. Κάθε πρόσβαση στα δεδομένα σας καταγράφεται.
 • Σας γνωστοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος επεξεργασίας των δεδομένων σας και ζητούμε τη ρητή συγκατάθεση σας για να προχωρήσουμε σε αυτή.
 • Διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης από πλευράς σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω ρυθμιστικής απαίτησης η εταιρεία μας ενδέχεται να υποχρεούται να διατηρήσει τα δεδομένα σας για ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία συλλογής τους. Το διάστημα διατήρησης των δεδομένων στα πλαίσια εφαρμογής ελληνικής, ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή διεθνών συμφωνιών της χώρας υπερισχύει του δικαιώματος σας για ανάκληση της έγκρισης διατήρησης, επεξεργασίας και κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3c) Sharing of Personal Data to Third Parties

Επί της αρχής δε γνωστοποιούμε / κοινοποιούμε ποτέ τα δεδομένα σας σε τρίτους.

 • Στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων. Σας παρέχουμε σχετική γνωστοποίηση κατά τη σύναψη της σύμβασης σας και όποτε απαιτείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, σας γνωρίζουμε το εύρος και το είδος των δεδομένων που θα διατηρούνται σε υποδομές τρίτων συνεργατών μας ή/ και στα οποία θα έχουν πρόσβαση και ζητούμε την πρότερη ρητή συγκατάθεση σας.
 • Επιλέγουμε προσεκτικά και αξιολογούμε διαρκώς τους συνεργάτες μας με κριτήρια την οργανωτική και τεχνική επάρκειας τους για την προστασία των δεδομένων των πελατών μας, την εφαρμογή διεθνών προτύπων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και το επίπεδο συμμόρφωσης τους με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Η εταιρεία μας επιπλέον θα κοινοποιήσει τα δεδομένα σας στις αρμόδιες αρχές αν υπάρξει απόφαση δικαστηρίου, καθώς και στα πλαίσια συμμόρφωσης της με τις φορολογικές και λοιπές ρυθμιστικές της υποχρεώσεις.
3d) Access to your Personal Data
 • Για να σας γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, παρακαλούμε υποβάλετε το αίτημα σας συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα μας.
 • Θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών από την ημέρα λήψης του αιτήματος σας.
3e) Modify your Data

Μπορείτε να ζητήσετε τροποποίηση των δεδομένων σας υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα υλοποιήσουμε το αίτημα σας εντός 30 ημερών από την ημέρα λήψης του. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε έγγραφα/ τεκμήρια που πιστοποιούν την ακρίβεια των δεδομένων που επιθυμείτε να τροποποιήσουμε.

3f) Withdrawal of Conservation of Retention / Processing of your Data
 • Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα μερικής ή ολικής ανάκλησης της συγκατάθεσης σας για τη διατήρηση ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό συμπληρώστε τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα μας.
 • Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας εντός 30 ημερών από τη λήψη του. Σημειώστε ότι η άσκηση του δικαιώματος μερικής ή ολικής ανάκλησης της συγκατάθεση σας για αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων συνεπάγεται διαγραφή των σχετικών δεδομένων σας και μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση ή διακοπή μέρος ή του συνόλου των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.
 • Ειδικά για την επικοινωνία μας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να διαγραφείτε από τις σχετικές λίστες μέσω του συνδέσμου διαγραφής που συμπεριλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα που σας αποστέλλουμε.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα για τα οποία ανακαλέσατε τη συγκατάθεση διατήρησης ή/ και επεξεργασίας τους διαγράφονται εντός 30 ημερών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία, περίπτωση κατά την οποία διαγράφονται έπειτα από την παρέλευση του διαστήματος ελάχιστης διατήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπως αυτό ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο.
3g) Ask a Question
 • Είμαστε στη διάθεση σας για να απαντήσουμε οποιοδήποτε ερώτημα σας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλλετε το ερώτημα σας μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδας μας.
 • Θα ανταποκριθούμε στο ερώτημα σας εντός 30 ημερών από τη λήψη του.

4) GENERAL TERMS OF PROTECTION OF PERSONAL DATA

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με την https://stefasergon.gr. προκειμένου να διασταυρώσει την διατήρηση των προσωπικών του στοιχείων, την διόρθωση τους, την αλλαγή τους ή την διαγραφή τους καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η https://stefasergon.gr. ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του.

Η https://stefasergon.gr. λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

5) AMENDMENTS TO THIS POLICY

Η https://stefasergon.gr. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ πάντοτε με γνώμονα τη προσαρμογή στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και τις εξελίξεις οργανωτικού και τεχνικού χαρακτήρα για τη βέλτιστη προστασία των δεδομένων σας. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της εταιρείας ΣΤΕΦΑΣ ΕΡΓΟΝ ΕΠΕ κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.